Lubeko Sp. z o.o.

czwartek, 07 listopad 2019 19:21

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków dla potrzeb przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej mieszkańców wsi obszaru Aglomeracji Łubiana (III.)

Data ogłoszenia: 08.11.2019

Data zakończenia: 09.12.2019

Status: ZAKOŃCZONE

Paczka zawierające niżej wymienione dokumenty: przetarg.zip

 1. Ogłoszenie
  1. Ogłoszenie
  2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 27.11.2019
 2. SIWZ
  1. SIWZ_2019.10.31_PRINT
  2. 2019.10.30_ZAŁ.NR_1
  3. 2019.10.30_ZAŁ.NR_2
  4. 2019.10.30_ZAŁ.NR_2a
  5. 2019.10.30_ZAŁ.NR_3
  6. 2019.10.30_ZAŁ.NR_4
  7. 2019.10.30_ZAŁ.NR_4a
  8. 2019.10.30_ZAŁ.NR_5
  9. 2019.10.30_ZAŁ.NR_6
  10. 2019.10.30_Zał.nr_7
  11. 2019.10.30_ZAŁ.NR_8
  12. 2019.10.30_ZAŁ.NR_9
  13. 2019.10.30_Zał_Wzór gwarancji należytego wykonania
  14. Zmiana treści SIWZ
  15. Załącznik Nr 5
 3. Dokumentacja
  1. PFU
   1. PFU
   2. PFU_zal_a
   3. PFU zal b
   4. PFU załącznik C
    1. Plan zabudowy i zagospodarowania
     1. a3
     2. a31
     3. a4
     4. plansza zbiorcza sieci
    2. Architektura budownictwa technicznego
     1. a3
     2. a4
    3. Technologia
     1. a3
     2. a4
     3. plansza zbiorcza sieci
     4. profil odpływu studni sd2
     5. przekroj 2-2
     6. przekroj 5-5 i 6-6
     7. rzut zbiorczy
     8. schemat technologiczny oczyszczalni ścieków
    4. Reaktor Biogradex
     1. a3
     2. a4
     3. a5
     4. a6
    5. Sanitarne
     1. a4
     2. scan733
     3. scan734
     4. scan735
     5. scan736
    6. Osadnik wtórny
     1. a4
     2. scan737
    7. Konstrukcja fundamentu
     1. a3
     2. a4
    8. Instalacja elektryczna
     1. a3
     2. a4
    9. Drogi
     1. a4
     2. scan732
  2. Uzupełnienie PFU
   1. dokumentacja geotechniczna teren sąsiedni
   2. kopia mapy zasadniczej do celów informacyjnych
   3. prawo dysponowania nieruchomością
   4. wypis z planu miejscowego
   5. Inwentaryzacja
    1. Opis_Inwentaryzacja Łubiana
    2. T1
     1. T1.pdf
     2. Plan sytuacyjny.dwg
    3. T2
     1. T2.pdf
     2. T2.dwg
    4. T3
     1. T3.pdf
     2. T3.dwg
  3. Wyniki badań ścieków
   1. 2013 rok
    1. Wyniki badań II poł. 2013
    2. Wyniki badań I poł.2013
    3. Wyniki badań oczyszczone I
    4. Wyniki badań oczyszczone II
    5. Wyniki badań oczyszczone III
    6. Wyniki badań oczyszczone IV
    7. Wyniki badań surowe I
    8. Wyniki badań surowe II
   2. 2014 rok
    1. ŚCIEKI OCZYSZCZONE NR 1
    2. ŚCIEKI OCZYSZCZONE NR 2
    3. ŚCIEKI OCZYSZCZONE NR 3
    4. ŚCIEKI OCZYSZCZONE NR 4
    5. ŚCIEKI SUROWE NR 1
    6. ŚCIEKI SUROWE NR 2
   3. 2015 rok
    1. ŚCIEKI OCZYSZCZONE NR 1
    2. ŚCIEKI OCZYSZCZONE NR 2
    3. ŚCIEKI OCZYSZCZONE NR 3
    4. ŚCIEKI OCZYSZCZONE NR 4
    5. ŚCIEKI SUROWE NR 1
    6. ŚCIEKI SUROWE NR 2
   4. 2016 rok
    1. 1.pdf
    2. 2.pdf
   5. lata 2017-2018
    1. Wyniki ścieki oczyszczone
    2. Wyniki ścieki surowe
   6. wyniki badań ZPS Lubiana
    1. 2014-03_Zrzut-do rzeki_ZPS_LUBIANA
    2. 2014-05_Zrzut-do rzeki_ZPS_LUBIANA
    3. 2014-06_Zrzut-do rzeki_ZPS_LUBIANA
    4. 2014-08_Zrzut-do rzeki_ZPS_LUBIANA
    5. 2014-10_Zrzut-do rzeki_ZPS_LUBIANA
    6. 2014-12_Zrzut-do rzeki_ZPS_LUBIANA
    7. 2014_rzeka_przed_zrzutem_ZPS_LUBIANA
    8. 2014_rzeka_za_zrzutem_ZPS_LUBIANA
    9. 2015-03_Zrzut-do rzeki_ZPS_LUBIANA
    10. 2015-06_1_Zrzut-do rzeki_ZPS_LUBIANA
    11. 2015-06_2_Zrzut-do rzeki_ZPS_LUBIANA
    12. 2015-08_Zrzut-do rzeki_ZPS_LUBIANA
    13. 2015-11_Zrzut-do rzeki_ZPS_LUBIANA
    14. 2015-12_Zrzut-do rzeki_ZPS_LUBIANA
  4. Dokumenty oceny oddziaływania na środowisko
   1. decyzja środowiskowa-ostateczna
   2. KIP
    1. KIP-strona-tytułowa
    2. KIP
    3. wypis - strony oddziaływania
    4. Wypis i wyrys - miejsce realizacji
  5. Dokumenty deklaracja wodna
   1. Deklaracja - gospodarka wodna
   2. JCWP-9347
   3. JCWP-9352
   4. Wniosek gospodarka wodna
  6.  Dokumenty Natura 2000
   1. KIP Łubiana
   2. mapa do Natura 2000
   3. wniosek
   4. zaświadczenie
  7. Dokumenty pozwolenie wodnoprawne i operat 2017
   1. Decyzja - pozwolenie wodnoprawne 2017
   2. Operat wodnoprawny 24.07.2017
   3. Zal. Tekst 1 - Pozwolenie wodnoprawne
   4. Zal. Tekst 2 - Postanowienie RDOS
   5. Zal. Tekst 3 - Postanowienie Wojta Koscierzyna
   6. Zal. Tekst 4 - Umowa 2006
   7. Zal. Tekst 5 - Umowa 2002
   8. Zal. Tekst 6 - Sprawozdanie 51949_02
   9. Zal. Tekst 6 - Sprawozdanie 103428_04
   10. Zal. Tekst 6 - Sprawozdanie 185863_06
   11. Zal. Tekst 6 - Sprawozdanie 185864_06
   12. Zal. Tekst 6 - Sprawozdanie 256240_08
   13. Zal. Tekst 6 - Sprawozdanie 256241_08
   14. Zal. Tekst 6 - Sprawozdanie 256242_08
   15. Zal. Tekst 6 - Sprawozdanie 354286_10
   16. Zal. Tekst 6 - Sprawozdanie 425703_12
   17. Zal. Tekst 7 - KRS Lubiana
   18. Zal. Tekst 8 - KRS Lubeko
   19. Zal. Tekst 9 - Uchwala sejmiku
   20. Zal. Tekst 10 - wypis i wyrys 1013,66-11
   21. Zal. Tekst 11 - wypis Korne
   22. Zal. Tekst 11 - wypis Korne.XAdES
   23. zał. 1 - mapa poglądowa
   24. zał. 2 - plan urządzeń wodnych oraz zasięg zamierzonego korzytania z wód
   25. zał. 3- schemat oczyszczalni mechaniczno - biologicznej
   26. zał. 4 - schemat oczyszczalni przemysłowej
   27. zał. 5 - przekrój podłużny i poprzeczny wlotu
   28. zał. 6 - profil rzeki Pilicy
   29. zał. 7 - zbiornik retencyjno - filtracyjny
   30. zał. 8 - proces technologiczny
   31. zał. 9 - schemat technologiczny ścieków przemsyłowych
   32. zał. 10 -rozmieszczenie urządzeń pomiarowych
   33. zał. 11- schemat rozmieszczenia uzrządzeń i instalacji

Pytania i wyjaśnienia

 1. Wyjaśnienia treści SIWZ
 2. Wyjaśnienia treści SIWZ II.

Informacja z otwarcia ofert

 1. Informacja z otwarcia ofert z dnia 09.12.2019 
 2. Unieważnienie postępowania (04.02.2020)
Ostatnio zmieniany czwartek, 31 grudzień 2020 10:30