Lubeko Sp. z o.o.

Zgłaszanie awarii

W biurze osobiście lub telefonicznie.

Biuro:

"LUBEKO" Sp. z o.o.,
ul. Zakładowa 1, 83-407 Łubiana.

Numer telefonu:

(58) 687-42-00.