Lubeko Sp. z o.o.

O spółce

Władze Spółki:

I Walne Zgromadzenie

Udziałowcy:
1. Zakłady Porcelany Stołowej „LUBIANA” S.A. - 1.653 udziałów co stanowi 51,01 %.
2. Gmina Kościerzyna - 1.587 udziałów co stanowi 48,99 %.

II Rada Nadzorcza

Zbigniew Orzłowski - Przewodniczący
Aneta Kostka - zastępca Przewodniczącego
Lech Jabłoński - Sekretarz

III Zarząd

Mariusz Lewna - Prezes Zarządu