Lubeko Sp. z o.o.

Wykaz i cennik usług

1. Stawki dla zbiorowego odprowadzania ścieków z terenu wsi Łubiana, Korne i Garczyn:

a) od 17.08.2018 r. do 16.08.2019 r. wynosi: 6,17 zł ( netto ) za 1 m3 ścieków 6,66zł ( brutto) za 1 m3 ścieków z podatkiem VAT w wysokości 8 %,
b) od 17.08.2019 r. do 16.08.2020 r. wynosi: 6,54 zł ( netto ) za 1 m3 ścieków 7,06 zł ( brutto) za 1 m3 ścieków z podatkiem VAT w wysokości 8 %,
c) od 17.08.2020 r. do 16.08.2021 r. wynosi: 6,93 zł ( netto ) za 1 m3 ścieków 7,48 zł ( brutto) za 1 m3 ścieków z podatkiem VAT w wysokości 8 %.

2. Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji w sprawie warunków technicznych montażu instalacji wody bezpowrotnie zużytej oraz zainstalowania dodatkowego wodomierza. Opłata wynosi: 39,00 zł ( netto ) 47,97 zł ( brutto) z podatkiem VAT w wysokości 23 %.

3. Wykonanie protokolarnego odbioru instalacji i plombowania podlicznika wody bezpowrotnie zużytej. Opłata wynosi: 39,00 zł ( netto ) 47,97 zł ( brutto) z podatkiem VAT w wysokości 23 %.

4. Jednorazowy odczyt wodomierza wody bezpowrotnie zużytej oraz wodomierza wody własnej. Opłata wynosi: 3,75 zł ( netto ) 4,61 zł ( brutto) z podatkiem VAT w wysokości 23 %.