Lubeko Sp. z o.o.

Wykaz i cennik usług

1. Stawki dla zbiorowego odprowadzania ścieków z terenu wsi Łubiana, Korne i Garczyn:

a) od 17.09.2021 r. do 16.09.2022 r. wynosi: 7,36 zł ( netto ) za 1 m3 ścieków 7,95 zł ( brutto) za 1 m3 ścieków z podatkiem VAT w wysokości 8 %,
b) od 17.09.2022 r. do 16.09.2023 r. wynosi: 7,46 zł ( netto ) za 1 m3 ścieków 8,06 zł ( brutto) za 1 m3 ścieków z podatkiem VAT w wysokości 8 %,
c) od 17.09.2023 r. do 16.09.2024 r. wynosi: 7,76 zł ( netto ) za 1 m3 ścieków 8,38 zł ( brutto) za 1 m3 ścieków z podatkiem VAT w wysokości 8 %.

2. Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji w sprawie warunków technicznych montażu instalacji wody bezpowrotnie zużytej oraz zainstalowania dodatkowego wodomierza. Opłata wynosi: 70,00 zł ( netto ) 86,10 zł ( brutto) z podatkiem VAT w wysokości 23 %.

3. Wykonanie protokolarnego odbioru instalacji i plombowania podlicznika wody bezpowrotnie zużytej. Opłata wynosi: 70,00 zł ( netto ) 86,10 zł ( brutto) z podatkiem VAT w wysokości 23 %.

4. Jednorazowy odczyt wodomierza wody bezpowrotnie zużytej oraz wodomierza wody własnej. Opłata wynosi: 7,50 zł ( netto ) 9,23 zł ( brutto) z podatkiem VAT w wysokości 23 %.